Kohdepoisto­laite 

Kohdepoisto on laastipölyn, leikkauspölyn, hiontapölyn tai muun rakentamisessa syntyvän epäpuhtauden talteenottoa, joka tapahtuu lähellä (alle 50 cm) sen syntylähdettä. Kohdepoistolaitteet ovat kustannustehokkaita juuri pienen etäisyyden takia, sillä tarvittava imuteho on pieni ja siksi edullinen toteuttaa. Lisäksi on nopeampaa ja tehokkaampaa ottaa pöly talteen siellä, missä se syntyy ennen kuin se leviää ympäristöön. Tietyt tilat ja olosuhteet voivat erikseen vaatia kohdepoiston käyttöä, minkä tilaaja saattaa kirjata urakkasopimukseen.

Lue lisää kohdepoistosta e-kirjastamme ja siitä, mikä tekee Consair CAMU D2 -kohdepoistolaitteesta ainutlaatuisen.

 

Consair CAMU D2 ja kuiva-aineiden sekoituksessa syntyvä pöly

Kohdepoistolaitteita käytettäessä rakennustyössä voidaan estää terveydelle vaarallisen, kuten kvartsia sisältävän pölyn ja muiden epäpuhtauksien leviäminen työmaalle ja joutuminen työntekijän hengitysvyöhykkeelle ja siitä keuhkoihin.

Kohdepoistomenetelmät jaetaan korkea- ja matalapaineisiin niiden muodostaman alipaineen suuruuden perusteella.

Korkeapaineinen kohdepoisto

Tehokas menetelmä esimerkiksi piikkaus-, sahaus- ja hiontatöistä syntyvän pölyn poistoon on käyttää korkeapaineisia, mikrokuitu- ja HEPA-suodattimella varustettuja kohdepoistolaitteita. Näitä ovat rakennusimurit ja keskuspölynimurit. Laitteissa imuputkisto liitetään suoraan työkoneeseen.

Nyrkkisääntö on, että korkeapainelaitteessa imualue on hyvin pieni ja imu tapahtuu lähellä pölyn lähdettä. Tällöin lähelle työstökohtaa syntyy nopea ilmavirtaus, joka sieppaa epäpuhtauden sen syntyhetkellä. Ilmavirtauksen nopeus on hyvin suuri, jotta karkeatkin epäpuhtaudet kuten hiekka ja lastut saadaan talteen. Tutkimusten mukaan korkeapaineisella kohdepoistolla pölyn talteenotto on noin 80–90 %.

Consair e-kirja kohdepoistolaite rakennustyömaan pölynhallinnassa kansikuva

 

Matalapaineinen kohdepoisto

Matalapaineisessa kohdepoistossa ilmamäärä on suuri korkeapaineiseen laitteeseen verrattuna, mutta ilman virtausnopeus on melko pieni. Laitteiston sieppausetäisyys on myös suurempi kuin korkeapaineissa kohdepoistossa. Näin kevyet ilmassa leijuvat hiukkaset saadaan talteen laajalta alueelta. Siirrettävä kohdepoistolaite sijoitetaan pölyä aiheuttavan työn kuten laastinsekoituksen tai purkutyön välittömään läheisyyteen.

Consair CAMU on esimerkki matalapaineisesta kohdepoistoa hyödyntävästä laitteesta. Muita matalapaineisia kohdepoistolaitteita ovat ilmanpuhdistimet sekä osastoinnissa käytettävät alipaineistajat.

 

Lataa e-kirja Kohdepoisto rakennustyömaan pölynhallinnassa

Kohdepoistoon liittyviä blogejamme